Chromebooks, G-suite en Google Classroom in de klas

KBS Burgemeester van Mierlo is een kleine basisschool in Rijen met een sterk gemoderniseerd curriculum. De school is voor de vakken begrijpend lezen, spelling, Engels, aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis overgegaan op digitale methodes. Het vak Digitale Vaardigheden staat vast op het rooster voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 en het vak programmeren krijgt volop aandacht.

Leerlingen van groep 1 t/m 5 werken steeds actiever met de tablet en leerlingen vanaf groep 6 t/m 8 werken met Chromebooks, G-suite en Google Classroom. Dit doen zij 1-op-1, iedere leerling heeft een eigen Chromebook. De lessen scoren hoog op de schaal van betrokkenheid en de kinderen zijn meer gemotiveerd om sommige vakken digitaal te doen.

Jeroen Sterk, directeur van Burgemeester van Mierlo: “Ict is een middel waarmee we de gereedschapskist van de leraren uitbreiden op een manier die past bij deze tijd. We werken aan de digitale vaardigheden van de kinderen om ze zo goed voor te bereiden op de middelbare school. Ict vergroot de mogelijkheden op persoonlijk leren en zorgt voor een efficiency slag bij de leraren. Doordat kinderen voor een deel in de¬†cloud werken, verbinden we thuis en school met elkaar. Het leren vindt niet alleen plaats op school, maar ook – en vooral in de wereld om ons heen. We laten zien wat de mogelijkheden zijn en laten kinderen daar ervaring mee opdoen.”


Contactgegevens
Burgemeester van Mierlo
Catsstraat 2
5121 HT Rijen