Minder leerlingen, meer samenwerken

De Achterhoek heeft te maken met krimp: er komen steeds minder leerlingen. Het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs, de buitenschoolse opvang en Jeugdzorg slaan daarom de handen ineen om een integraal educatief kindcentrum op te zetten. Op die manier willen zij goed onderwijs en goede opvang in de regio blijven garanderen voor de toekomst. Ict zal op verschillende manieren een rol gaan spelen bij de nieuwe samenwerking. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een gezamenlijke digitale leeromgeving op te zetten en de leerlingen zo een doorlopende leerlijn te bieden?

 


Contactgegevens
Stichting LIMA voor Rooms Katholiek Primair Onderwijs.
Hutteweg 113
7071 BV Ulft