Anytime anywhere leren met iPads in bruikleen

De J.H. Snijdersschool is een moderne, protestants-christelijke basisschool voor natuurlijk leren in Rijswijk. Bij natuurlijk leren is het onderwijs en de omgeving zo ingericht dat elk kind op zoek kan naar een manier van leren die bij hem past.

De school heeft duidelijke doelen voor ogen, maar geeft de kinderen veel ruimte om hun eigen leerproces vorm te geven. “We gaan daarbij uit van de kwaliteiten van elk kind; uitbouwen waar je goed in bent, compenseren waar je minder goed in bent”, vertelt Bram van Mil, leraar ict op de Snijdersschool.

“Om de kinderen op eigen tempo en eigen manier te kunnen laten leren, krijgen de kinderen een iPad in bruikleen. Met de iPad kunnen ze anywhere, anytime leren en de leeropbrengsten bewaren in hun digitale portfolio.”


Contactgegevens
J.H. Snijdersschool
Daniel Catterwijckstraat 6
2282 HM Rijswijk